Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

12 juni 2018
15:05 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VSO Strategisch Meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (34889)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over de uitrol van het 5G netwerk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Big data en de bescherming van persoonsgegevens

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Zeden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) (34915)

  Loading data
 8. 8

  Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 (34916)

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019) (34870)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij de Wet bekostiging financieel toezicht 2019

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) (34842)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Aanbesteden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Administratieve lasten/ regeldruk/Governance/ gegevensuitwisseling in de zorg/ gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over het besluit van de minister van EZK over de gaswinning in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data