Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Zeden
Stenogram
Download Stemmingen moties Bekostiging financieel toezicht 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Terugtrekken VS uit nucleair akkoord met Iran
Stenogram
Download Stemmingen moties Strategisch Meerjarenprogramma CBS
Stenogram
Download Stemmingen moties Administratieve lasten in de zorg
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapport Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanbesteden
Stenogram
Download Stemmingen Bekostiging financieel toezicht 2019
Stenogram
Download Stemming Wijziging Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Stenogram
Download Stemming Vervolging en berechting in Nederland inzake neerhalen MH17
Stenogram
Download Stemmingen moties Gaswinning in Groningen
Stenogram
Download Stemming motie Personeel Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Big data en de bescherming van persoonsgegevens
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitrol van het 5G-netwerk
Stenogram
Download Stemmingen moties Juridische samenwerking inzake neerhalen MH17
Stenogram
Download Stemming Juridische samenwerking inzake neerhalen MH17
Stenogram
Download Stemming Herstel en afwikkeling van verzekeraars

Te behandelen zaken

2
Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (34889)

5
Moties ingediend bij het VAO Zeden

7
Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) (34915)

13
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) (34842)

17
Moties ingediend bij het debat over het besluit van de minister van EZK over de gaswinning in Groningen