Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief Europese Commissie:

  Loading data
 6. 6

  VAO Dierproeven (AO d.d. 07/06)

 7. 7

  Het lid Van Kooten-Arissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat er nu meer dan 25.000 bedreigde diersoorten zijn (Nos.nl, 7 juni 2018)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Kuiken: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat slachtoffers van zeden- en mensenhandel amper aangifte doen (Telegraaf.nl, 8 juni 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid De Groot: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Boer krijgt voorlopig geen extra geld voor houtwal en heg: bedroevend dat natuur buiten vergoeding wordt gehouden’ (Volkskrant.nl, 10 juni 2018)

 10. 10

  Het lid Markuszower: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Jihadronselaar Azzdine C op vrije voeten’ (Omroepwest.nl, 8 juni 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Özütok: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Socoale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘MPB wil dat Tweede Kamer regering om duidelijkheid vraagt over kinderbijslag’ (Koninkrijksrelaties.nu, 9 juni 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de botsing tussen industrie en milieuorganisaties over opslag en afvang CO2 en de juiste berekening van de kosten daarvan (Trouw, 11 juni 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Özdil: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Studenten roeren zich op Universiteitsdag’ (Hartvannederland.nl, 9 juni 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ellemeet: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Vicieuze cirkel: groot tekort aan verpleegkundigen, maar de opleidingen hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn’ (Volkskrant, 7 juni 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Futselaar: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2018 (AO d.d. 12/06), nog deze week inclusief stemmingen

 16. 16

  Het lid Thieme: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over globalisering en de negatieve gevolgen daarvan naar aanleiding van de afgelopen G7-top

  Loading data
 17. 17

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening

 18. 18

  AFVOEREN: Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels

 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data