Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

7 juni 2018
12:50 - 13:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Turkije (AO d.d. 06/06)

 6. 6

  VAO Handelsmaatregelen Verenigde Staten (AO d.d. 06/06)

 7. 7

  VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (28973, nr. 199)

 8. 8

  VSO Landbouw- en Visserijraad 3 tot 5 juni 2018

 9. 9

  VAO Spoor (AO d.d. 06/06)

 10. 10

  VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 06/06)

 11. 11

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Rooijen: brief van de minister van Financiën over het rapport van de DNB: Visie op betalen 2018-2021

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van der Lee namens Snels: vooraankondiging VAO Fiscale agenda (AO d.d. 07/06), volgende week te agenderen

 15. 15

  Het lid Van Meenen: verzoek het bericht dat er een nieuwe cao is voor het primair onderwijs (Poraad.nl, 6 juni 2018) toe te voegen aan het debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald

 16. 16

  Het lid Marijnissen: brief van de minister-president over het bericht dat de afschaffing van de dividendbelasting is gebaseerd op een discutabel onderzoek (Ftm.nl, 7 juni 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Markuszower: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de minister de levensgevaarlijke en gestoorde moordenaar Pascal F vrij, buiten de TBS kliniek, laat bewegen (Telegraaf.nl, 7 juni 2018)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Den Boer: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het effect van sociale media op het politiewerk (Volkskrant.nl, 6 juni 2018)

  Loading data
 19. 19

  Inhandenstelling

  Loading data
 20. 20

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data