Plenair debat : Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

De vergadering is geweest

3 september 2019
18:15 - 0:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over het Nationaal Preventieakkoord

  Loading data
 2. 2

  Nationaal Preventieakkoord

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake tabaksverslaving een ernstig knelpunt binnen de gezondheidszorg

  Loading data
 4. 4

  Nalevings- en handhavingcijfers tabak NVWA 2018

  Loading data
 5. 5

  Monitor Middelengebruik Zwangerschap 2018

  Loading data
 6. 6

  Voortgang uitvoering Nationaal Preventieakkoord

  Loading data
 7. 7

  Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data