Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
Het lid Van Nispen: verzoek uitstel stemming over de brief van het Presidium over uitvoering van de motie-Gesthuizen/Volp (34 550-VI, nr. 102) inzake onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen van misbruik (punt 9 op de stemmingslijst)
7
VAO Aanbesteden (AO d.d. 24/05)
9
10
Het lid Futselaar: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat er een misrekening is gemaakt bij het ministerie over de studiefinanciering (Telegraaf.nl, 28 mei 2018)

11
Het lid Ten Broeke: debat, zo spoedig mogelijk, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het aansprakelijk houden van Rusland voor het neerhalen van vlucht MH17
12
Het lid Alkaya: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de ACM VodafoneZiggo mag aanpakken en het gebrek aan concurrentie in de telecommunicatie-infrastructuur (FD, 25 mei 2018)

13
Het lid Van den Berg: debat met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Regionale ziekenhuizen vrezen voor sluiting afdelingen spoedzorg en IC’ (Nos.nl, 26 mei 2018) en dit debat nog vóór het zomerreces te houden
15
het lid Lacin: verzoek het debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland nog vóór het zomerreces te agenderen, voorafgegaan door een brief

16
Het lid Graus: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over nieuw aangekondigde acties/stakingen binnen Air France/KLM

18
Het lid Özütok: verzoek het dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden van de agenda af te voeren
19
Het lid Sienot: vooraankondiging VAO Transportraad 7 juni 2018 (AO d.d. 30/05)
20
Het lid Gijs van Dijk: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het oordeel van de fractievoorzitter van de VVD over de hoogte van het sociaal minimum in de bijstand en voorwaarden die hij daaraan wil verbinden, ook vanwege de grote onrust die is ontstaan onder kwetsbare groepen die bang zijn dat dit nu echt gaat gebeuren

21
Opnieuw aan te houden moties