Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Brief Kamer:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Het lid Van Nispen: verzoek uitstel stemming over de brief van het Presidium over uitvoering van de motie-Gesthuizen/Volp (34 550-VI, nr. 102) inzake onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen van misbruik (punt 9 op de stemmingslijst)

 7. 7

  VAO Aanbesteden (AO d.d. 24/05)

 8. 8

  Het lid Van Toorenburg: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Volkert van der Graaf wint kort geding: meldplicht vervalt’ (Nos.nl, 29 mei 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Futselaar: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Grondeigenaar moet zelf opruimen gedumpt drugsafval betalen’ (Gelderlander.nl, 25 mei 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Futselaar: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat er een misrekening is gemaakt bij het ministerie over de studiefinanciering (Telegraaf.nl, 28 mei 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ten Broeke: debat, zo spoedig mogelijk, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het aansprakelijk houden van Rusland voor het neerhalen van vlucht MH17

 12. 12

  Het lid Alkaya: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de ACM VodafoneZiggo mag aanpakken en het gebrek aan concurrentie in de telecommunicatie-infrastructuur (FD, 25 mei 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van den Berg: debat met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Regionale ziekenhuizen vrezen voor sluiting afdelingen spoedzorg en IC’ (Nos.nl, 26 mei 2018) en dit debat nog vóór het zomerreces te houden

 14. 14

  Het lid Krol: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Extreemlinks gaat vaak vrijuit’ (Ad.nl, 24 mei 2018)

  Loading data
 15. 15

  het lid Lacin: verzoek het debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland nog vóór het zomerreces te agenderen, voorafgegaan door een brief

  Loading data
 16. 16

  Het lid Graus: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over nieuw aangekondigde acties/stakingen binnen Air France/KLM

  Loading data
 17. 17

  Het lid Voortman: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Huurder slechter af dan koper’ (Dagblad van het Noorden, 29 mei 2018)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Özütok: verzoek het dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden van de agenda af te voeren

 19. 19

  Het lid Sienot: vooraankondiging VAO Transportraad 7 juni 2018 (AO d.d. 30/05)

 20. 20

  Het lid Gijs van Dijk: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het oordeel van de fractievoorzitter van de VVD over de hoogte van het sociaal minimum in de bijstand en voorwaarden die hij daaraan wil verbinden, ook vanwege de grote onrust die is ontstaan onder kwetsbare groepen die bang zijn dat dit nu echt gaat gebeuren

  Loading data
 21. 21

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data