Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Duurzaam vervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over discriminatie bij uitzendbureaus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier (34 748, nr. 3)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van het Presidium over het verzoek van het kabinet inzake brede maatschappelijke consultaties over de toekomst van de EU (21501-20, nr. 1337)

  Loading data
 7. 7

  Brief van het Presidium over uitvoering van de motie-Gesthuizen/Volp (34550-VI, nr. 102) inzake onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen van misbruik (34843, nr. 26)

  Loading data
 8. 8

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VSO ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche)

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de belastingdruk voor eenverdieners

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) (34883)

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij de Cybersecuritywet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport

  Loading data