Plenair debat : Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie

De vergadering is geweest

27 maart 2019
19:00 - 20:24 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op de brief van de Onderwijscoöperatie over de positie bestuur Onderwijscoöperatie

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken lerarenregister - besluit Onderwijscoöperatie

  Loading data
 3. 3

  Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoeken commissie over de Onderwijscoöperatie

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie'

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie'

  Loading data
 7. 7

  Reactie op advies Verkenning Leraren

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data