Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

6
Het lid Özütok: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het SCP rapport over acceptatie van LHBTI in Nederland

7
VAO Externe veiligheid (AO d.d. 16/05)
8
VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/05)
9
VAO Maritiem (AO d.d. 17/05)
10
VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (31127, nr. 227)
11
VAO Reclassering (AO d.d. 17/05)