Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

5
Verdrag:

7
Het lid Edgar Mulder: verzoek het debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting spoedig te agenderen n.a.v. het bericht ‘Staatssecretaris slaat alarm: Belastinginning in gevaar door leegloop’ (Ad.nl, 26 april 2018)
8
Het lid De Graaf: verzoek het debat over buitenlandse financiering van moskeeën spoedig te agenderen
9
Het lid Jasper van Dijk: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (Bnr.nl, 1 mei 2018)
10
Het lid Emiel van Dijk: brief van de staatssecretaris van Defensie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de veiligheid bij veel munitiedepots tekort schiet met als gevolg verhoogde risico’s voor omwonenden en defensiepersoneel. (Volkskrant, 2 mei 2018)

11
Het lid Westerveld: verzoek het dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet om te zetten in een debat
12
Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, van de staatssecretaris van Financiën over de publicatieplicht van rulings (Rijksoverheid.nl, 1 mei 2018)

13
Het lid Gijs van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Met één klik besteld: rukt de app op ten koste van de uitzendbranche?’ (Volkskrant.nl, 3 mei 2018)

14
Het lid Grashoff: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport van de Radboud Universiteit (RU) en EIS (het Kenniscentrum Insecten) m.b.t. insectensterfte en het bericht ‘Is de bodemverzuring in Nederland onomkeerbaar?’ (Vakblad Natuur Bos Landschap, april 2018)

15
Het lid Becker: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over de persconferentie van president Trump waarin hij het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran aankondigt
16
Het lid Ouwehand: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Groene.nl, 8 mei 2018)
17
Het lid Voortman: dertigledendebat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Het dreigende einde van de verzorgingsstaat’ (Volkskrant.nl, 12 mei 2018)
18
Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht de wijze waarop Powerfield grondspeculatie verpakt als groene belegging (Nrc.nl, 11 mei 2018)

19
Het lid Hijink: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Ombudsman: mensen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben’ (Nos.nl, 14 mei 2018)

20
21
Het lid Van Raak: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over het lekken van begrotingsstukken (Telegraaf.nl, 9 mei 2018)

22
Het lid Van Meenen: debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Onderwijscooperatie.nl, 14 mei 2018)
23
Het lid Buitenweg namens Diks: vooraankondiging VAO RBZ-Handel (AO d.d. 15/05), nog deze week inclusief stemmingen
24
Het lid Fristma: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het Nederlandse immigratiebeleid n.a.v. het door de staatssecretaris onlangs onderteken van de verklaring van Marrakesh

25
Het lid Buitenweg: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het buitensporige geweld in Gaza en de mogelijke reactie van de Europese Unie hierop, te ontvangen voor het debat over de Informele Europese Top van 17 mei 2018

26
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan