Plenair debat : STEMMINGEN (over de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (34 911), de motie ingediend bij het VAO NAVO, moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon en over moties ingediend bij het VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden)

De vergadering is geweest

26 april 2018
16:40 - 16:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) (34 911)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wet verlaagd wettelijk collegegeld

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij het VAO NAVO

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad/IMF

  Loading data