Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

17 april 2018
15:20 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  VAO Kinderopvang (AO d.d. 12/04)

 7. 7

  Het lid Baudet: dertigledendebat van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het jaarverslag van de Raad van State

  Loading data
 8. 8

  Het lid Baudet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat slechts 1 op de 9 statushouders na 2,5 jaar werk heeft (Volkskrant.nl, 17 april 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Futselaar: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het advies van de Commissie grondgebondenheid (Ad.nl, 12 april 2018)

 10. 10

  Het lid Kuiken: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Naaktfoto's honderden meisjes gedeeld in groot wraakpornonetwerk’ (Rtlnieuws.nl, 12 april 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Brenk: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Kabinet discrimineert arbeidsbeperkten’ (Trouw, 14 april 2018), te ontvangen vóór het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Tongeren: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over het bericht ‘Rijk vecht met Shell en Exxon over miljarden euro's aan onbenut gas’ (Nos.nl, 13 april 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kröger: vooraankondiging VSO over de kabinetsinzet voor Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), inclusief stemmingen

 14. 14

  Het lid Van Raan brief van de minister van Financiën over de berichtgeving dat het ABP 174 miljoen in de palmolie-industrie in Indonesië investeert (Oneworld.nl, 13 april 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Karabulut: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over de westerse bombardementen op Syrië (Nos.nl, 14 april 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Ouwehand: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat CE Delft heeft berekend dat de werkelijke kosten van vlees veel hoger liggen dan de prijs die de consument ervoor betaalt (Volkskrant.nl, 14 april 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat China na 17 jaar haar markt opent voor Nederlands kalfsvlees (Nos.nl, 12 april 2018)

 18. 18

  Het lid Kops: dertigledenddebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Willen we dit? 127.700 windmolens erbij’ (Telegraaf.nl, 14 april 2018)

  Loading data
 19. 19

  Het lid El Yassini: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over het bericht ‘Advies aan minister: zet creatieve mbo-opleidingen stop’ (FD, 16 april 2018)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van den Berg: vooraankondiging VAO Gezondheidsraad (AO d.d. 18/04), nog deze week inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid Bergkamp: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Woonplek van kwetsbare kinderen komt in de knel’ (Ad.nl, 17 april 2018)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Belhaj: brief van de minister van Defensie over bescherming van informanten in het buitenland (Nos.nl, 17 april 2018)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Westerveld: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Kinderen zijn in vijf jaar aanzienlijk minder buiten gaan spelen’ (Nos.nl, 17 april 2018)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Van Eijs: verzoek uitstel debat over de kerncentrale van Tihange en deze samen te voegen met het dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’

  Loading data
 25. 25

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’

 26. 26

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data