Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

17 april 2018
15:00 - 15:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken in verband met de technische aanpassing van een aantal aanduidingen alsmede een tekstcorrectie (34 917, nr. 2)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over de uitslag van het referendum over de wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Justitiële jeugd

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) (34 763)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van de Opiumwet

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (34 821)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Omgevingsrecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VSO Informele energieraad 19 april 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

  Loading data