Plenair debat : Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen

De vergadering is geannuleerd

Week 15
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Nadere informatie inzake nut en noodzaak van CO2-stresstesten

    Loading data