Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Brief Kamer:

  Loading data
 7. 7

  EU-voorstel:

  Loading data
 8. 8

  Initiatiefnota:

  Loading data
 9. 9

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  VAO Spoedeisende zorg (AO d.d. 05/04)

 11. 11

  VSO over het Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017 (34899-(R2102)-2)

 12. 12

  Het lid Wassenberg: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Gasloos bouwen? Prima, maar niet op het Binnenhof’ (Cobouw.nl, 3 april 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Wassenberg: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat nog geen 10% van alle materialen in Nederland wordt gerecycled (Nu.nl, 9 april 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Koerhuis: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Escalatie bij kraakpanden Amsterdam’ (Telegraaf.nl, 5 april 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Kuiken: brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake het debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat oudere ZZP’ers structureel uitgesloten worden voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (Nporadio1.nl, 7 april 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht dat er voor Nederlandse (institutionele) investeerders grote risico’s verbonden zitten aan het investeren in fossiele brandstoffen (Nos.nl, 6 april 2018)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van Kent: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voorgenomen aanval op werknemersrechten (Ad.nl, 9 april 2018)

 19. 19

  Het lid Hermans: debat met de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht ‘Meer handen aan het bed’ (Telegraaf, 10 april 2018)

 20. 20

  Het lid Paternotte: verzoek de spreektijd uit te breiden bij het debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland n.a.v. het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’ (Nrc.nl, 8 april 2018)

  Loading data
 21. 21

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit

 23. 23

  Inhandenstelling

  Loading data
Naar boven