Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Belastingontwijking
Stenogram
Download Stemmingen moties Bouwregelgeving en energiebesparing
Stenogram
Download Stemmingen moties verhoging beloning bestuursvoorzitter ING
Stenogram
Download Stemmingen moties Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering
Stenogram
Download Stemmingen moties Ondercuratelestelling zorginstelling Careyn
Stenogram
Download Stemming motie RBZ/Handel
Stenogram
Download Stemmingen Strijd tegen liquidatiegeweld
Stenogram
Download Stemming motie Brandbrief over huisjesmelkers
Stenogram
Download Stemmingen moties Bedrijfslevenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Visserij
Stenogram
Download Stemmingen moties 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas
Stenogram
Download Stemmingen moties Circulaire economie
Stenogram
Download Stemmingen moties Nederlandse economie na de brexit
Stenogram
Download Stemmingen moties Verbannen haatimam in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Stenogram
Download Stemmingen moties Politie (organisatie)
Stenogram
Download Stemmingen moties Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring
Stenogram
Download Stemmingen moties Wlz / Pgb / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten
Stenogram
Download Stemmingen Bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering

3
Moties ingediend bij het VAO Circulaire Economie

5
Moties ingediend bij het VAO Politie (organisatie)

6
Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456)

7
Moties ingediend bij het VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

9
Moties ingediend bij het VAO Visserij

10
Moties ingediend bij het debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING

15
Moties ingediend bij het VAO Bouwregelgeving en energiebesparing

18
Moties ingediend bij het debat over de Nederlandse economie na de Brexit