Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

10 april 2018
15:30 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Circulaire Economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Politie (organisatie)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO RBZ/Handel

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Visserij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Bouwregelgeving en energiebesparing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over de Nederlandse economie na de Brexit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over belastingontwijking

  Loading data