Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

4 april 2018
13:45 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  VAO Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (AO d.d. 03/04)

 8. 8

  Het lid Futselaar: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het onderzoek naar het rendement van luchtwassers voor de veehouderij (2018Z05972)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat de veestapel moet krimpen en de consumptie van dierlijke eiwitten moet dalen om de klimaatdoelen van Parijs te halen (Rli.nl, april 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Hijink: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht dat hartpatiënten bezorgd zijn over de wurgcontracten die Menzis met ziekenhuizen heeft afgesloten (Telegraaf.nl, 3 april 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Hijink: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat Zorgverzekeraars gezamenlijk voor enkele miljoenen euro's in beleggen in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen (Volkskrant, 4 april 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Sazias: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘8.000 griepdoden: actieplan nodig’ (Kassa, 3 april 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kuiken: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het overbelast kinderpornoteam (Rtlnieuws.nl, 3 april 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Helder: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’ (Telegraaf, 4 april 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Aalst: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de groeiende filedruk (Telegraaf.nl, 4 april 2018)

  Loading data
 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de gevolgen van fijnstof op de ontwikkeling van de hersenen van ongeboren kinderen