Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
VAO Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (AO d.d. 03/04)
9
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat de veestapel moet krimpen en de consumptie van dierlijke eiwitten moet dalen om de klimaatdoelen van Parijs te halen (Rli.nl, april 2018)

10
11
Het lid Hijink: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat Zorgverzekeraars gezamenlijk voor enkele miljoenen euro's in beleggen in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen (Volkskrant, 4 april 2018)

15
Het lid Van Aalst: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de groeiende filedruk (Telegraaf.nl, 4 april 2018)

16
AFVOEREN: Dertigledendebat over de gevolgen van fijnstof op de ontwikkeling van de hersenen van ongeboren kinderen