Plenair debat : Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers

De vergadering is geannuleerd

Week 46
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over een verwacht tekort aan mantelzorgers

    Loading data