Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

3 april 2018
15:15 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (34 618)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Kinderporno en kindermisbruik

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34 815)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Leven lang leren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Natuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (34 920, nr. 1)

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over belastingontwijking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Leraren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Achterstandenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data