Plenair debat

VAO Visserij (AO d.d. 27/03)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Visserij
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat