Plenair debat : Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp

De vergadering is geweest

31 mei 2018
19:30 - 21:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over het uitblijven van passende jeugdhulp

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data