Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
Het lid Wassenberg: verzoek het VSO informele Milieuraad volgende week op de agenda te plaatsen, inclusief stemmingen
8
VSO informele Milieuraad d.d. 10-11 april 2018 (21501-08, nr. 714)
9
VAO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (AO d.d. 28/03)
10
Het lid Arissen: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘CTIVD bezorgd over privacy bij uitwisseling gegevens met buitenlandse diensten’ (Nos.nl, 28 maart 2018)

11
Het lid Jasper van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het sluiten van Libische detentiecentra (Volkskrant, 28 maart 2018)

12
Het lid Ouwehand: dertigledendebat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Pluimveebedrijven overtreden regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid’ (Nu.nl, 29 maart 2018)
13
Het lid Hijink: debat met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘CPB: grote prijsverschillen in ziekenhuiszorg’ (Skipr.nl, 29 maart 2018)
14
Het lid Sazias: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Enorm tekort aan mantelzorgers binnen twintig jaar’ (Ad.nl, 29 maart 2018)

15
Het lid Voortman: verzoek het dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon om te zetten in een debat en deze op korte termijn in te plannen
16
Het lid Van Rooijen: dertigledendebat met de minister van Financiën over het bericht ‘Brussel overweegt financiële bijdrage van € 56 mrd te vragen aan ECB’ (FD, 29 maart 2018)
17
Het lid Van Toorenburg: verzoek het debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld zo spoedig mogelijk in te plannen, voorafgegaan door een brief

18
AFVOEREN: Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers
20
Vervallen aangehouden moties