Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  VAO Circulaire Economie (AO d.d. 22/03)

 7. 7

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Azmani: voorzitter commissie Europese Zaken, debat over de informele Europese top van 17 mei 2018

 11. 11

  Het lid Kuzu: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Veel ongelijkheid in het onderwijs: het is echt vijf voor twaalf’ (Nos.nl, 20 maart 2018)

 12. 12

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat luchtwassers veel minder stank uit stallen filteren dan tot nu toe werd aangenomen (Ed.nl, 21 maart 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Raak: brief van de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het referendum over de Sleepwet

  Loading data
 14. 14

  Het lid De Graaf: brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Islamitische extremisten actief aan het bekeren in Amsterdam: gemeenteraad knijpt oogje dicht’ (Tpo.nl, 21 maart 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Gijs Van Dijk: debat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dodelijke ongelukken in de bouw (Nos.nl, 22 maart 2018)

 16. 16

  Het lid Gijs Van Dijk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de loonkloof tussen directeur en werknemers binnen grote bedrijven (FD, 23 maart 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Laçin: debat met de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Overheid krijgt geen grip op asbestbranche’ (Trouw.nl, 21 maart 2018)

 18. 18

  Het lid Laçin: debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Vervuilde grond uit buitenland massaal gedumpt in Nederlandse plassen’ (Gelderlander, 26 maart 2018)

 19. 19

  Het lid Van Raan: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de relatie tussen de welvaart in Nederland en klimaatverandering

  Loading data
 20. 20

  Het lid Von Martels: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Vuile truck omzeilt milieuzone’ (AD, 23 maart 2018)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Lodders: debat,voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een gepubliceerd voorstel inzake het verlenen van derogatie aan Nederland (Ec.europa.eu)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Van Ojik: brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘EU betaalt mee aan dodelijke grensbewaking Turkije’ (Nrc.nl, 23 maart 2018)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Becker: debat met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekader (2018D21518)

 24. 24

  Het lid Ellemeet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Parool.nl, 24 maart 2018)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Raemakers: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 500 jeugdrecht advocaten een brandbrief schrijven over het uitblijven van passende jeugdhulp (Vnja.nl, 23 maart 2018)

  Loading data
 26. 26

  Het lid Azarkan: brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de belastingdienst belangrijke stukken achterhield in een rechtszaak (Nos.nl, 25 maart 2018)

  Loading data
 27. 27

  Het lid Azarakan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Gilly stopt met ijssalon na racisme: Traumatische ervaring’ (Telegraaf.nl, 26 maart 2018)

  Loading data
 28. 28

  Het lid Kuiken: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Imam valt in video Aboutaleb aan’ (NOS Teletekst, 26 maart 2018)

  Loading data
 29. 29

  Het lid Dijksma: debat, voorafgegaan door een brief, met minister voor Medische Zorg over het bericht ‘CZ verwacht explosieve stijging zorgpremie in 2019’ (AD, 26 maart 2018)

  Loading data
 30. 30

  Het lid Dijksma: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het stopzetten van de vergoeding voor Fampyra (Radar, 26 maart 2018)

  Loading data
 31. 31

  Het lid Alkaya: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de overname van Akzo Nobel chemie door Carlyle (FD, 27 maart 2018)

  Loading data
 32. 32

  Het lid Kwint: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Nu.nl, 27 maart 2018)

  Loading data