Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Initiatiefnota:

  Loading data
 8. 8

  VAO Achterstandenbeleid (AO d.d. 15/03)

 9. 9

  VAO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 15/03)

 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef

 11. 11

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies

 12. 12

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

 13. 13

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen

 15. 15

  Het lid Gijs Van Dijk: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar’ (Telegraaf, 15 maart 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Jasper Van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Mensen met dubbele, slecht betaalde banen in de knel’ (Nos.nl, 16 maart 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Arno Rutte: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vrijwel elke burgemeester wordt met de dood bedreigd’ (Ed.nl, 17 maart 2018)

 18. 18

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Kandidaat-raadslid Emmer PvdA in tranen na racistische beledigingen’ (Dvhn.nl, 17 maart 2018)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Der Staaij: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘Ximena kon dat zelfdodingsmiddel wel erg makkelijk kopen’ (Trouw.nl, 10 maart 2018)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Kröger: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Nederlandse invoer palmolie na jaren weer toegenomen’ (Nu.nl, 19 maart 2018)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Kröger namens het lid Buitenweg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over de huwelijkse gevangenschap in Nederland n.a.v. het bericht ‘Gevangen in een religieus huwelijk’ (Trouw, 20 maart 2018)

  Loading data
 22. 22

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data