Plenair debat : Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb

De vergadering is geweest

25 september 2018
19:15 - 20:54 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristische verhuur te reguleren en handhaven (Kamerstuk 29453-446) en van de motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting (Kamerstuk 34775-XIII-89)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data