Plenair debat

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 06/03)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat