Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

8 maart 2018
15:25 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO Toerisme (AO d.d. 07/03)

 8. 8

  Het lid Becker: debat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Exposen gaat door: vrouwen nog altijd 'ontmaskerd' als 'hoer'’ (Nos.nl, 7 maart 2018)

 9. 9

  VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt (AO d.d. 07/03)

 10. 10

  VAO Bouwregelgeving en energiebesparing (AO d.d. 07/03)

 11. 11

  VSO Monitor sociale veiligheid in en rond scholen (29240-76)

 12. 12

  VAO Innovatie (AO d.d. 08/03)

 13. 13

  Het lid Lacin: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Gif in groenten en fruit in gebied kilometer rond Chemours’ (Sliedrecht24.nl, 7 maart 2018)

 14. 14

  Het lid Nijboer: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het verhogen van de beloning van de ceo van ING met 50 procent in een jaar (FD, 8 maart 2018)

  Loading data
 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen