Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

7
VAO Toerisme (AO d.d. 07/03)
8
Het lid Becker: debat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Exposen gaat door: vrouwen nog altijd 'ontmaskerd' als 'hoer'’ (Nos.nl, 7 maart 2018)
9
VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt (AO d.d. 07/03)
10
VAO Bouwregelgeving en energiebesparing (AO d.d. 07/03)
11
VSO Monitor sociale veiligheid in en rond scholen (29240-76)
12
VAO Innovatie (AO d.d. 08/03)
13
Het lid Lacin: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Gif in groenten en fruit in gebied kilometer rond Chemours’ (Sliedrecht24.nl, 7 maart 2018)
14
Het lid Nijboer: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het verhogen van de beloning van de ceo van ING met 50 procent in een jaar (FD, 8 maart 2018)

15
AFVOEREN: Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen