Plenair debat : Debat over de belastingdruk voor eenverdieners

De vergadering is geweest

24 mei 2018
14:45 - 17:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoord op vragen van het lid Bruins over het onderzoek van het CPB “Eenverdieners onder druk”

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data