Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC

2
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage (34 652)

8
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34 627)

9
Moties ingediend bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet