Plenair debat : Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland

De vergadering is geweest

25 april 2018
11:10 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2017, over de groeiende zorgkloof in Nederland

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data