Plenair debat : Debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC

De vergadering is geweest

23 januari 2018
19:40 - 23:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

  Loading data
 2. 2

  Maatregelen naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) (Kamerstuk 28844-130)

  Loading data
 4. 4

  Reactie op een tweetal toezeggingen over de voorzitters van de door mij voorgestelde commissies inzake het WODC

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018, over het bericht ‘Klokkenluider WODC: grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid’

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data