Plenair debat : Debat over belastingontwijking

De vergadering is geweest

29 maart 2018
13:50 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2017, over berichtgeving in de media dat Nederland dwarsligt bij de EU-aanpak van belastingontwijking

  Loading data
 2. 2

  OESO peer review uitwisseling van informatie over rulings

  Loading data
 3. 3

  Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data