Plenair debat : VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 16/11)

De vergadering is geweest

29 november 2017
10:15 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data