Plenair debat : Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies

De vergadering is geannuleerd

Week 12
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2017, over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies

    Loading data