Plenair debat : Debat over de Nationale Energieverkenning 2017

De vergadering is geweest

8 maart 2018
15:55 - 20:08 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Nationale Energieverkenning 2017

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering motie van het lid Klaver c.s. over een doorberekening van het Planbureau voor de Leefomgeving

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2017, over het rapport ‘Natural gas and climate change’ waaruit blijft dat er na 2035 geen rol meer is voor aardgas in de EU

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het uitzonderlijke rendement (n.a.v. speciale subsidie) van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2015-2016 (Richtlijn 2009/28/EG)

  Loading data
 6. 6

  Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2018, over de klimaatdoelen uit het akkoord van de Duitse Grosse Koalition

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2018, over het rapport van de IPCC over de 1,5 graad doelstelling

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over de notities van ECN/PBL die ten grondslag liggen aan de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data