Plenair debat : Dertigledendebat over de energiedoelen voor woningcorporaties

De vergadering is geweest

14 september 2017
16:00 - 17:12 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2017, over energiedoelen van woningcorporaties

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data