Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

9
Het lid Geurts: verzoek het debat over het fosfaatreductieplan volgende week in te plannen, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken

11
Opnieuw aan te houden moties