Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

6
Het lid Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Xtc-handel maakt ongrijpbare Brabantse misdaadfamilies tot wereldspelers’ (Nos.nl, 13 april 2017)

7
Het lid De Roon: verzoek de gevolgen van de uitslag van het Turks referendum voor het buitenlands beleid van Nederland toevoegen aan het debat over de Europese top, voorafgegaan door een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

8
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitstoot van het broeikasgas methaan, die in werkelijkheid veel hoger blijkt dan gemeld (Decorrespondent.nl, 18 april 2017)

9
Het lid Leijten: rappel aan de staatssecretaris van Financiën tot het toesturen van alle bestaande (interne) APA/ATR notities van de Belastingdienst, te ontvangen vóór woensdag 12.00 uur ter voorbereiding op het debat over belastingafspraken met multinationals

10
Het lid Verhoeven: brief van de minister-president over de implicaties van de aangekondigde Britse verkiezingen voor de Brexit onderhandelingen, te ontvangen vóór het debat over de Europese top

11
Het lid Kröger: verzoek het debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof zo spoedig mogelijk in te plannen, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de situatie rond de drinkwatervoorziening door lozing Chemours