Plenair debat : Hamerstuk: Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194) (34640-(R2081) )

De vergadering is geweest

6 april 2017
10:45 - 10:46 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194) (34640-(R2081))

    Loading data