Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

De vergadering is geweest

23 februari 2017
22:00 - 22:52 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Mensenhandel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij het VSO over de reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het Debat over het AIVD-rapport ‘Terugkeerders in Beeld’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Milieuraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Handhavingsbeleid Belastingdienst

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VSO over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Energieraad d.d. 27 februari 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij het VAO Personeel Defensie

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Mondzorg/Eerstelijnszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Innovatie/verspilling in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Patiënten- en cliëntenrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2016

  Loading data
 18. 18

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over een voorstel tot wijziging van de Regeling Grote Projecten (34 685, nrs. 1 en 2)

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Luchtvaart d.d. 24 november 2015

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Luchtvaart d.d. 7 juli 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Scheepvaart

  Loading data
 22. 22

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een EU-voorstel

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij de Elektriciteits- en gaswet

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierproeven

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO ProRail

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp d.d. 19 mei 2016

  Loading data
 31. 31

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp d.d. 7 juli 2016

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

  Loading data
 33. 33

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot ‘Vrijwilligers zijn kampioenen’

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij het VAO Berichtgeving regie invoering PGB-trekkingsrecht

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) (34 355)

  Loading data

  Loading data
Naar boven