Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 18/01)
9
VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 18/01)
10
VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18/01)
11
Vervallen aangehouden moties

13
Het lid Van Helvert: debat met de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Veerpont op het droge door botsing stuw’ (De Limburger, 18 januari 2017)