Plenair debat : Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

De vergadering is geweest

22 december 2016
19:25 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energiebesparing gebouwde omgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociaal Domein

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Evaluatie uitwerking raadgevend referendum

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gehandicaptenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten PGB

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Elektrisch rijden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO DELTA

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij VSO Transportraad d.d. 1 december 2016

  Loading data
 17. 17

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemming over aangehouden motie ingediend bij het VAO Wet langdurige zorg

  Loading data
 20. 20

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid VERVALLEN

 21. 21

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken

  Loading data