Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11)
5
AFVOEREN: Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen
9
Het lid Bosman: verzoek tot samenvoeging van verschillende debatten op energiegebied
10
Op verzoek van het lid Bosman namens het lid Ouwehand; AFVOEREN: Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel