Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
VAO Belastingdienst (AO d.d. 01/06)
6
AFVOEREN: Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn