Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 COM (2016) 157 (EU-Meststoffenverordening)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VSO contouren UBO-register

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Milieu-en transportraad d.d. 14 en 15 april 2016

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over de arrestatie van een Nederlandse columniste in Turkije

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Commissie toekomst veehouderij

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Ouderenzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Preventiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over het faillissement van TSN

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofin Raad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VSO Drones

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs

  Loading data