Plenair debat : VAO Vervolg Onderwijs2032 (AO d.d. 18/05)

De vergadering is geweest

1 juni 2016
10:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data