Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

7
VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen (AO d.d. 07/04)
8
VAO Economische missies en handelsbevordering (AO d.d. 07/04)
10
Vervallen aangehouden moties

12
Het lid Bergkamp: verzoek uitstel stemmingen, met één week, over de Verzamelwet VWS 2016 (34191) (punten 6 en 7 op de stemmingslijst)
14
Het lid Siderius: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de groeiende tweedeling in het mbo

15
Het lid Smaling: onderwerp over het bericht dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) drie casemanagers heeft aangenomen die eerder voor NAM de schadeafhandeling hebben gedaan toevoegen aan het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen, voorafgegaan door een brief van de minister van Economische Zaken over dit onderwerp

17
Het lid Van Veldhoven: onderwerp over het onderzoek naar een verhoogd risico op kanker bij omwonenden van Moerdijk toevoegen aan het debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over dit onderwerp

18
Het lid Van Tongeren: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Kabinet wordt baas van het spoor en gaat problemen aanpakken’

21
Het lid Omtzigt: brief van de minister-president over de afspraken die Oekraïne en Nederland gemaakt hebben na de uitslag van het referendum op 6 April, te ontvangen vóór het debat over de uitslag van het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne

22
Het lid Leijten: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat directeuren in de thuiszorg sjoemelen met miljoenen euro’s aan zorggeld

24
Het lid Grashoff: verzoek het debat over het ontwijken van belasting door bedrijven samen te voegen met het debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking
25
Het lid Tanamal: debat, voorafgegaan met een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de grote gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont in Dordrecht sinds de laatste 30 jaar

27
AFVOEREN: Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs