Plenair debat : Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

De vergadering is geweest

16 juni 2016
11:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake woningmarkt Groningen

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat de klachten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen met de helft zijn toegenomen en de belofte om overal schade op te nemen veelal niet is nagekomen

  Loading data
 3. 3

  Toezending van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM inzake de schadeafhandeling in Groningen

  Loading data
 4. 4

  Openstaande moties gaswinning Groningen

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht ‘Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen’

  Loading data
 6. 6

  Kwartaalrapportage Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding jaarrapportage over 2015 van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de jaarrapportage over 2015 van de Commissie van Toezicht op het Centrum Veilig Wonen (CVW)

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data