Te behandelen zaken

4
Brieven regering:

7
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

8
AFVOEREN: Debat over fouten bij de herbeoordeling van derivaten door banken
9
AFVOEREN: Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie
10
AFVOEREN: Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs
11
AFVOEREN: Debat over declaraties van universiteitsbestuurders
12
VAO Actieplan Bevolkingsdaling en krimp (AO d.d. 14/01)
13
Opnieuw aan te houden moties

15
Het lid Gesthuizen: verzoek uitstel stemmingen Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen (punt 5 op de stemmingslijst)
16
Het lid Van der Staaij: verzoek uitstel stemmingen Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33990) en Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33992) (punten 17, 18 en 19 op de stemmingslijst)
17
Het lid Grashoff: onderwerp over het bericht ‘School wapent zich met iq test’ toevoegen aan het debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen
18
Het lid Van Tongeren: onderwerp toevoegen over het bericht dat de Franse justitie een inval heeft gedaan bij Renault i.v.m. mogelijk gebruik van sjoemelsoftware aan het debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen en verzoek om een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu

19