Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data
 3. 3

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  AFVOEREN: Debat over fouten bij de herbeoordeling van derivaten door banken

 9. 9

  AFVOEREN: Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie

 10. 10

  AFVOEREN: Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

 11. 11

  AFVOEREN: Debat over declaraties van universiteitsbestuurders

 12. 12

  VAO Actieplan Bevolkingsdaling en krimp (AO d.d. 14/01)

 13. 13

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Het lid Gesthuizen: verzoek uitstel stemmingen Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen (punt 5 op de stemmingslijst)

 16. 16

  Het lid Van der Staaij: verzoek uitstel stemmingen Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33990) en Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33992) (punten 17, 18 en 19 op de stemmingslijst)

 17. 17

  Het lid Grashoff: onderwerp over het bericht ‘School wapent zich met iq test’ toevoegen aan het debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen

 18. 18

  Het lid Van Tongeren: onderwerp toevoegen over het bericht dat de Franse justitie een inval heeft gedaan bij Renault i.v.m. mogelijk gebruik van sjoemelsoftware aan het debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen en verzoek om een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Tongeren: verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om alle conceptbrieven en –rapporten inzake professor George Maat vóór het plenaire debat hierover naar de Kamer te sturen

  Loading data
 20. 20

  Het lid Bashir: brief van de staatssecretaris van Financiën over de CPB-publicatie ‘Vermogensongelijkheid in Nederland’

  Loading data