Plenair debat

Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Uitkomsten klimaattop Parijs
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
EU-voorstel: Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is goedgekeurd in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering COM (2016) 62

7
Moties ingediend tijdens het debat