Plenair debat

Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude

Deze vergadering is geannuleerd

Te behandelen zaken